کوددهی در پاییز و معرفی کودهای مناسب

اهمیت کوددهی در پاییز:

در هر کدام از فصل ها باید اقدامات باغی براساس شرایط آب و هوایی آن فصل صورت گیرد تا مقاومت و عملکرد گیاه بیشتر شود. با شروع فصل پاییز و سرما، گیاه باید خود را برای رسیدن سرما آماده کند که در این میان مدیریت شما بسیار موثر خواهد بود. یکی از اقدامات، کوددهی در پاییز است.

لازم است بدانید که چرا باید از کود مناسب در پاییز برای گیاهان استفاده کنید:

۱- همانگونه که بیان کردیم پاییز، شروع هوای سرد است. به تدریج و با نزدیک شدن زمستان، سردی هوا نیز افزایش خواهد یافت. اکنون در این شرایط اگر گیاه بنیه قوی نداشته باشد، با کوچکترین سوز زمستانی از بین می رود. لازم است شما کوددهی در پاییز را با بهترین کود انجام دهید تا گیاه قبل از رسیدن سرمای زمستانی به اندازه کافی مواد غذایی را در خود ذخیره داشته باشد.
۲- کوددهی در پاییز بر روی باروری گیاه در فصل گرما تاثیر می گذارد. دلیل آن را باید در زمستان گذرانی گیاه جست و جو نمود. گیاهی که قبل از زمستان ذخیره کافی داشته باشد، در سرما به راحتی به خواب می رود بدون اینکه بخواهد انرژی خود را صرف مقاومت به سرما کند. در چنین شرایطی گیاه بلافاصله با شروع بهار، رشد مجدد خود را سریع تر و قوی تر شروع می کند. اما تصور کنیم که شما کود مناسب در پاییز استفاده نکرده اید. در زمستان گیاه مجبور از ذخیره خود برای مقابله با سرما استفاده نموده و ضعیف می شود. آیا چنین گیاهی می تواند در بهار رشد خوبی داشته باشد؟
۳- جالب است بدانید که در مورد درختان میوه و گل ها، اندازه میوه و میزان گلدهی بسته به کوددهی در پاییز دارد. ما نباید از درختی که کود مناسبی در پاییز دریافت نکرده، انتظار میوه های بزرگ و خوشمزه داشته باشید.

تعیین میزان کوددهی در پاییز:

قبل از اینکه به معرفی کود مناسب در پاییز بپردازیم ابتدا لازم است بدانیم که میزان کود مناسب را چگونه باید تعیین کنیم. در ابتدا لازم است از موجود خاک اطلاع داشته باشید. برای این منظور آزمون خاک ضروری است. با این آزمون شما موجودی خاک را به دست آورده و اکنون برحسب نوع گیاهان و نیاز آن ها به کود، بهترین نوع کود را استفاده خواهید کرد.

کوددهی در پاییز با انواع کود:

شما برای کوددهی در پاییز سه نوع کود می توانید استفاده کنید که البته توصیه می کنیم قبل از هر چیز از یک مهندس کشاورزی کمک بگیرید تا کود مناسب برای پاییز استفاده شود. به خاطر داشته باشید که هر کود، علاوه بر تاثیر تغذیه ای، بر روی ساختمان و بافت خاک نیز تاثیر خواهد گذاشت:

-کود حیوانی

کود مرغی، گوسفندی و گاوی هر کدام از نظر برخی از عناصر ماکرو برتری دارند. برای مثال کود مرغی غنی از پتاسیم است زیرا بستر مرغ که دارای کاه و کلش است، با آن کود مخلوط می شود. کودهای حیوانی برای بهبود بافت ساختمانی خاک نیز اهمیت دارند. در خاک هایی که سنگین هستند، می توانید با اعمال کود مناسب به نفوذپذیری بافت خاک کمک کنید. در میان انواع کود حیوانی، کود گوسفندی را کود گرم می نامند زیرا به سرعت تجزیه شده و در نتیجه دمای اطراف ریشه افزایش پیدا می کند. اطلاع از اینگونه موارد برای انتخاب کود مناسب در پاییز برای محافظت از سرما و همچنین تقویت بنیه بذر، اهمیت دارد.

-کودهای شیمیایی

از زمان ورود کود و سم های شیمیایی به دنیای کشاورزی، روند تولیدات بسیار تغییر کرد. کشاورزان توانستند حتی از ضعیف ترین زمین ها، بیشترین بار را به عمل بیاورند. در زمین های زراعی شما می توانید بین دو کشت را آیش گذاشته و در نتیجه تجزیه بقایای گیاهی، به حاصلخیز شدن خاک کمک کند.  اما در مورد باغات میوه و فضای سبز، آیش تعریف نشده است. لازم است در تمام طول سال از کود استفاده کنید تا خاک همواره بتواند مواد غذایی مورد نیاز گیاه را تامین کند. مهمترین کودهای شیمیایی برای این منظور،کود فسفر، ازت و پتاس است. قبل از اینکه کود شیمیایی را بر روی زمین اعمال کنید، علاوه بر آزمون خاک باید اسیدیته خاک و آب مصرفی در زمین را نیز تعیین کنید. چون قلیایی و یا اسیدی بودن محیط بر روی میزان در دسترس بودن عناصر تاثیر می گذارد.

-کودهای زیستی

منظور از کودهای زیستی، کودهای حاوی قارچ و باکتری هایی است که می توانند با ریشه گیاه رابطه همزیست اجباری یا اختیاری برقرار نموده و به گیاه کمک کنند تا عملکرد افزایش برود. برای مثال در مورد لگوم ها، استفاده از باکتری رایزوبیوم باعث می شود مصرف کود شیمیایی ازت کمتر شود چون این میکروب، تثبیت کننده نیتروژن هوا است. البته در مورد باغات و فضای سبز کمی با احتیاط باید از این کودها استفاده نمود. در فضای سبز همواره محیط مرطوب است و این موضوع بر روی عملکرد کودهای زیستی تاثیر می گذارد.
معرفی برخی از کودها برای کوددهی در پاییز:
در این قسمت چند نمونه کود معرفی می کنیم که می توانید برای کوددهی در پاییز استفاده کنید:

۱-اسید هیومیک

این کود، در گروه کودهای آلی شناخته می شود. معمولا هیومیک اسید را به همراه برخی از کودهای شیمیایی همانند کود پتاس در آخرین آب آبیاری در پاییز استفاده می کنند. از این پس گیاه به خزان می رود تا زمانی که با فرارسیدن بهار، رشد مجدد گیاه آغاز شود.

۲- محلول پاشی درختان با کودهای میکرو

انواع کودهای میکرو کامل به صورت محلول در بازار وجود دارد که در پاییز قبل از خزان درخت، بر روی تاج درختان پاشیده شده و مرحله بعدی به بهار سپرده می شود.

باکوددهی در پاییز

باکوددهی در پاییز مقاومت و عملکرد گیاه را برای آینده تضمین کنید.
باکوددهی در پاییز
بهترین کوددهی را در پاییز انجام دهید.
باکوددهی در پاییز
کوددهی در پاییز باید در اولین فرصت و قبل از رسیدن سرما انجام شود.